Het dak web: gemeenschapelijk Internet voor iedereen!

BoTu Servetje: digitale infrastructuur op buurtschaal

git.coopcloud.tech/@decentral1se

@decentral1se@varia.zone

$dayjob deets